Coleacp

Missies voor de COLEACP

COLEACP is een vereniging van bedrijven en deskundigen die zich inzetten voor duurzame landbouw. Hun missie is het ontwikkelen van inclusieve, duurzame handel in fruit, groenten en voedingsproducten, met de nadruk op de handel van de ACS-landen met elkaar en met de Europese Unie. Sinds het begin van haar samenwerking met COLEACP is eProd betrokken geweest bij de volgende missies :

  • Opstelling van fotoreportages tijdens evenementen in België of missies in het buitenland;
  • Documentaire filmproductie in korte formaten;
  • Video-coaching op technische aspecten, storytelling en journalistieke aanpak.

Contact

About our services

eProd is an audiovisual production company that provides pre-production, production and post-production services.
Our team is composed of a panel of professionals: cinematographer, cameraman, editor, director, photographer, journalist, copywriter, …
We also offer a rental service, only for professionals. The list of equipment is available upon request.

Contact

Over onze diensten

eProd is een audiovisueel productiebedrijf dat diensten verleent op het gebied van preproductie, productie en postproductie.
Ons team bestaat uit een panel van professionals: director of photography, cameraman, redacteur, regisseur, fotograaf, journalist, schrijver, …
Wij bieden ook een verhuurdienst aan, alleen voor professionals. De lijst van uitrusting is op verzoek verkrijgbaar.

Contact

A propos de nos services

eProd est une société de production audiovisuelle qui fournit des services de pré-production, de production et de post-production.
Notre équipe est composée d’un panel de professionnels : directeur de la photographie, caméraman, monteur, réalisateur, photographe, journaliste, rédacteur, …
Nous proposons également un service de location, uniquement pour les professionnels. La liste du matériel est disponible sur demande.