Engie

POP CORN SHOW

3 show tv-achtige programma’s geproduceerd voor het bedrijf ENGIE. Deze programma’s van 50 minuten werden intern uitgezonden voor alle werknemers van het bedrijf. Dit type opdracht omvatte de volgende diensten:

  • Behoeftenanalyse
  • Voorstellen van een of meer filmlocatie(s)
  • Ontwerpen en opstellen van het gedrag van het onderwerp
  • Pre- productiewerk
  • Ontwerpen en inrichten van de bak
  • Filmen in multicam
  • Uitvoeren en naleven van “covid”-maatregelen
  • Verzorging van de catering
  • Postproductiewerk en montage

Contact

About our services

eProd is an audiovisual production company that provides pre-production, production and post-production services.
Our team is composed of a panel of professionals: cinematographer, cameraman, editor, director, photographer, journalist, copywriter, …
We also offer a rental service, only for professionals. The list of equipment is available upon request.

Contact

Over onze diensten

eProd is een audiovisueel productiebedrijf dat diensten verleent op het gebied van preproductie, productie en postproductie.
Ons team bestaat uit een panel van professionals: director of photography, cameraman, redacteur, regisseur, fotograaf, journalist, schrijver, …
Wij bieden ook een verhuurdienst aan, alleen voor professionals. De lijst van uitrusting is op verzoek verkrijgbaar.

Contact

A propos de nos services

eProd est une société de production audiovisuelle qui fournit des services de pré-production, de production et de post-production.
Notre équipe est composée d’un panel de professionnels : directeur de la photographie, caméraman, monteur, réalisateur, photographe, journaliste, rédacteur, …
Nous proposons également un service de location, uniquement pour les professionnels. La liste du matériel est disponible sur demande.